bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modyfikacja

Dokumenty Szkolne

Wszystkie dokumenty są w formacie PDF

- statut szkoła

- statut przedszkole

- statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

- program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

Regulaminy

- regulamin biblioteki szkolnej

- regulamin świetlicy

Przedmiotowe ocenianie

1. Religia

   Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy 8

   Przedmiotowy system oceniania z religii dla klas 4 - 7

   Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy 1 - 3

2. Język polski

3. Język angielski

4 Język niemiecki

5. Muzyka

6. Plastyka

7. Historia i społeczeństwo

8. Przyroda

9. Matematyka

10. Informatyka, zajęcia komputerowe

11. Technika, zajęcia techniczne

12. Wychowanie fizyczne

13. Biologia

14. Geografia

15. Chemia i fizyka

16. Wiedza o społeczeństwie

17. Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

1. Religia

    Wymagania dla klas 1-3

    Wymagania dla klas 4-6

    Wymagania dla klasy 7

    Wymagania dla klasy 8

2. Język polski

     Wymagania edukacyjne dla klasy 4

     Wymagania edukacyjne dla klasy 5

     Wymagania edukacyjne dla klasy 6

     Wymagania edukacyjne dla klasy 7

     Wymagania edukacyjne dla klasy 8

3. Język angielski

    Wymagania edukacyjne dla klasy 4

    Wymagania edukacyjne dla klasy 5

    Wymagania edukacyjne dla klasy 6

    Wymagania edukacyjne dla klasy 7

    Wymagania edukacyjne dla klasy 8

4 Język niemiecki

     Kryteria oceniania na poszczególne stopnie - klasa 7  

     Wymagania edukacyjne dla klasy 7

     Kryteria oceniania na poszczególne stopnie - klasa 8
   
     Wymagania edukacyjne dla klasy 8

5. Muzyka

6. Plastyka

7. Historia

    Wymagania z historii dla klasy 4

    Wymagania edukacyjne klasa 5

    Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6

    Wymagania edukacyjne klasa 7

    Wymagania edukacyjne klasa 8

8. Przyroda

    Wymagania edukacyjne dla klasy 4

    Wymagania edukacyjne dla klasy 6

9. Matematyka:

    Wymagania edukacyjne dla klasy 4

    Wymagania edukacyjne dla klasy 5

    Wymagania edukacyjne dla klasy 6

    Wymagania edukacyjne dla klasy 7

    Wymagania edukacyjne dla klasy 8

10. Zajęcia komputerowe / Informatyka

    Wymagania z informatyki dla klasy 4

    Wymagania z informatyki dla klasy 5

    Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy 6

    Wymagania z informatyki dla klasy 7

    Wymagania z informatyki dla klasy 8

11. Zajęcia techniczne

12. Wychowanie fizyczne

13. Biologia

      Wymagania edukacyjne dla klasy 5

      Wymagania edukacyjne dla klasy 7

      Wymagania edukacyjne dla klasy 8

14. Geografia

      Wymagania edukacyjne dla klasy 5

      Wymagania z geografii dla klasy 7

      Wymagania edukacyjne dla klasy 8

15. Chemia

       Wymagania z chemii dla klasy 7

       Wymagania edukacyjne dla klasy 8

16. Fizyka

      Wymagania z fizyki dla klasy 7

      Wymagania z fizyki dla klasy 8

17. Wiedza o społeczeństwie

      Wymagania edukacyjne dla klasy 8

18. Edukacja dla bezpieczeństwa

     Wymagania edukacyjne dla klasy 8

19. Klasy 1-3

   Wymagania edukacyjne na koniec klasy III w roku szkolnym 2018/2019

   Wymagania edukacyjne na koniec klasy III dla klasy rozpoczynajacej nauke w klasie I w roku szkolnym 2017/2018Opublikował: Regina Pietroszek
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Pracownik Szkoły
Dokument z dnia: 27.09.2016
Dokument oglądany razy: 2 193